formy zatrudnienia

Przy zatrudnieniu pracownika mamy do wyboru różne formy jego zatrudnienia. Możemy między innymi zatrudnić go na umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowa o dzieło. Każda z takich umów zapewnia inne uprawnienia oraz obowiązki zarówno wobec pracownika, jak i pracodawcy. Jakie są główne cele tych form zatrudnienia? Odpowiadamy! 

Przeczytaj też: http://ventureday.pl/formy-zatrudnienia-umowa-o-prace-zlecenie-dzielo/ 

Cele różnych form zatrudnienia 

Kiedy podpisujemy umowę z pracownikiem, musimy określić, na jakich zasadach będziemy chcieli z nim współpracować. Może być to między innymi umowa o pracę, która jest umową szczególną określoną w kodeksie pracy i jej sama nazwa wskazuje, że określona Stosunek pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Jej celem jest zatrudnienie na określonym stanowisku z zaznaczonymi konkretnymi obowiązkami osoby, która stale będzie wykonywała określoną pracę. 

Nieco inaczej wygląda to w przypadku umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Są to umowy cywilnoprawne, które u regulowane są przepisami kodeksu cywilnego. Każda z nich posiada inny zakres obowiązków. Według umowy zlecenie jest to wykonywanie pewnej usługi, w której liczy się staranne wykonanie zlecenia, ani osiągnięcie konkretnego celu. Natomiast jeżeli chodzi o umowę o dzieło, obejmuje ona wykonanie pewnej usługi, jednak z naciskiem na osiągnięcie konkretnego rezultatu. 

Czym forma zatrudnienia różni się w przypadku wynagrodzeń? 

W każdej z umów zawarta jest informacja o wynagrodzeniu, które przysługuje danej osobie za wykonanie pracy. Umowa o pracę powinna zawierać dokładne określenie wynagrodzenia oraz termin jego płatności. Przepisy Kodeksu pracy regulują też minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2001 roku wynosi 1800 zł brutto.

Według umowy zlecenie, również powinno być określone wynagrodzenie. Może ono przyjąć dwie formy. Chodzi tutaj o stawkę całościową lub godzinową. W przypadku umowy zlecenie również istnieje minimalna stawka godzinowa, która wynosi 18,30 zł brutto za godzinę. Umowa o dzieło to jedyna forma umowy, która nie ma ustawionego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak w umowie musi być ono zawarte, Dlatego najczęściej zawierany jest w kwocie całościowej. 

Zobacz też: http://www.convict.pl/ktora-forma-zatrudnienia-jest-lepsza-umowa-o-prace-czy-b2b/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here