poziom P-LCR i PDW

Morfologia jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce. Zaleca się aby wykonywać ją przynajmniej raz w roku ponieważ pozwala na wykrycie wielu chorób. Badanie morfologiczne określa wiele parametrów, wśród nich także poziom P-LCR i PDW, Warto wiedzieć co oznaczają te skróty. Oba połączone są z trombocytami czyli płytkami krwi. Ich rola jest bardzo istotna ponieważ biorą ważny udział w procesie krzepnięcia i są odpowiedzialne za jego szybkość i przebieg. Prawidłowa ilość płytek w ciele dorosłego człowieka powinna mieścić się w przedziale 150000- 40000 płytek/ mikrolitr. W części laboratoriów górna granica to 450000 jednak może być to zinterpretowane jako przekroczenie normy. Parametr PLT jest jednym z najważniejszych i jest on oznaczany w standardowym badaniu. Pozostałe wskaźniki są określane w morfologii rozszerzonej a także jako dodatkowe badanie w przypadku nieprawidłowej ilości płytek.

Znaczenie nieprawidłowej ilości trombocytów

Przekroczenie norm dla PLT wskazuje, że z jakiś przyczyn jest ich zbyt mało lub zbyt dużo. Przekroczenie normy może wskazywać na przewlekły zespół mieloproliferacyjny ale również zwiększonej produkcji spowodowanej infekcją,zmianami nowotworowymi, hemolizą oraz regeneracją po krwotoku. Zbyt mała ilość płytek może wskazywać na zakażenie wirusowe, niewydolność nerek, niedobory żelaza, chłoniaki, zwłóknienie szpikuczy ostrą białaczkę szpikową. Czasami mniejsza ilość płytek jest skutkiem ich nadmiernego niszczenia na przykład w wyniku wstrząsu anafilaktycznego lub tocznia rumieniowatego układowego. Może być też poniżej normy na skutek większych krwotoków.

co oznacza podwyższony poziom P-LCR i PDW

Czym są wskaźniki P- LCR i PDW

Prawidłowa interpretacja wyników P- LCR i PDW nie jest prosta i zawsze powinno wykonywać się ją z uwzględnieniem pozostałych wskaźników, Podwyższone P- LCR i PDW gdy inne wskaźniki są w normie nie muszą świadczyć o stanie chorobowym. Powodem do niepokoju jest sytuacja, w której podwyższony poziom P- LCR i PDW występuje razem z podwyższonymi innymi wskaźnikami, takimi jak PDW lub MPV. Może świadczyć to o pojawieniu się choroby czasami bardzo groźnej. Podwyższony poziom PDW wraz z poziomem MPV wynika często z infekcji bakteryjnej ale też plamicy małopłytkowej czy nawet białaczki. Natomiast podwyższony poziom PDW przy jednocześnie obniżonym poziomie MPV może świadczyć o anemii hipoplastycznej albo megaloblastycznej. Takie wartości często spotykane są w trakcie chemioterapii. Dlatego potrzebna jest dokładna analiza otrzymanych wyników,podparta specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem. W związku z tym nie należy się zamartwiać jeżeli jakieś wartości zostaną przekroczone jednak nie można także lekceważyć wyników badań. Najlepiej skonsultować wyniki z lekarzem, który wykryje ewentualne problemy i wdroży specjalistyczne leczenie.

[Głosów:4    Średnia:2.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here